Home

Wat is LETS?

LETS staat voor Local Exchange and Trade System. In het Nederlands: Lokaal Ruil en Handel Systeem.
LETS is een ruilsysteem waarbij de leden van de plaatselijke ruilgroep onderling goederen en diensten uitwisselen. Aanbieder en afnemer spreken samen een prijs af voor de geleverde goederen of dienstverlening. Er wordt niet afgerekend in geld, maar in punten. Die punten bestaan op papier en zijn alleen bruikbaar binnen een lokaal ruilsysteem.

Hier enkele voorbeelden van handelstransacties
Harry maakt een schilderij voor Irma, Irma laat de hond uit van Wilma, Wilma leent haar auto uit aan Bob, Bob vraagt hulp bij het behangen van zijn kamer aan Sarah, Danny bakt een appeltaart voor Martinka en Martinka helpt Harry met het ophangen van een lamp. Zo ontstaat er een kringloop van vraag en aanbod.

LETS deventer
In Deventer bestaat LETS sinds 27 augustus 1998 en heeft de vorm van een vereniging met een bestuur en een jaarlijkse ledenvergadering.  Belangrijke beslissingen worden genomen tijdens de algemene ledenvergadering.
De belangrijkste taak van het bestuur is de coördinatie van de werkgroepen.

Momenteel hebben we een Nieuwe Leden groep, een PR groep en  een werkgroep LETS café.
Op facebook is LETSdeventer ook te vinden!

Onze vereniging telt ongeveer 120 actieve leden en is aangesloten bij de regionale organisatie van LETS kringen en de landelijke organisatie.

Alle informatie over wie wat vraagt en aanbiedt, is te vinden in ons computerprogramma Cyclos.